JAK SKUTECZNIE REALIZOWAĆ BUDŻET OBYWATELSKI?

Co to jest partycypacja społeczna? Udział obywateli w sprawowaniu władzy wydaje się jasny – każdy po osiągnięciu odpowiedniego wieku ma bierne i czynne prawo wyborcze. Znaczy to, że może uczestniczyć zarówno w procesach decyzyjnych jako wybrany przedstawiciel obywateli, czy to jako radny, poseł, czy piastując inną funkcję. Może też dokonywać wyboru swoich reprezentantów, którzy w … Czytaj dalej JAK SKUTECZNIE REALIZOWAĆ BUDŻET OBYWATELSKI?