Zespół

Zarząd

Marcin Król

Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń
Prezes zarządu
tel.: +48 502 358 857 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005)
 • podyplomowe studia z zakresu prawa pracy (2007)

Doświadczenie

 • wdrożył usprawnienia systemów zarządczych w ponad 30 Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • zorganizował szkolenia dla ponad 50 firm i instytucji
 • zarządzał 6 projektami (PO KL; działanie 2.1, 5.2., 6.2.) szkoleniowo-wdrożeniowymi o łącznej wartości ponad 10 mln zł
 • praktyka prawnicza na stanowisku asystenta sędziego (od 2007 do 2016)
 • przedsiębiorca (od 2009)
 • Prezes Euro Innowacje sp. z o.o. (od 2012)
 • Wiceprezes Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST (od 2016)

Zainteresowania

 • luksusowe samochody
 • dobry film i serial
 • whisky na tarasie

dr Monika Klemke-Pitek

Specjalista ds. pozyskiwania środków UE tel.: +48 501 365 005 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr ekonomii, Uniwersytet Szczeciński (1997)
 • dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński (2005)
 • podyplomowe studia w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (2008)

Doświadczenie

 • członek rady naukowej w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (od 2012)
 • trener akredytowany ROEFS przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (od 2007 do 2013)
 • napisała z sukcesem 100 wniosków o dofinansowanie dla JST
 • zarządzała 15 projektami unijnymi w partnerstwie z JST (o łącznej wartości ponad 20 mln zł)
 • wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Zarządzania Innowacjami (od 1997)
 • uczestniczyła w badaniach naukowych realizowanych na uczelni (6 projektów MNiSW)
 • autorka/współautorka 52 publikacji naukowych z zakresu zarządzania, finansów, środków UE i wsparcia JST.

Zainteresowania

 • podróże
 • jeździectwo
 • film

Dział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi

Agata Kubiak (Tujdowska)

Dyrektor Operacyjny tel.: +48 512 267 116 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr Towaroznawstwa, specjalność Manager Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2009)
 • studia podyplomowe: PR i Zarządzanie Kryzysowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2012)

Doświadczenie

 • napisała z sukcesem ponad 30 wniosków o dofinansowanie, zarówno w ramach projektów inwestycyjnych jak i szkoleniowych
 • brała udział w realizacji oraz koordynowała łącznie 10 projektów unijnych o wartości ponad 20 mln zł
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów strategicznych oraz doradczych dla największych spółek na rynku
 • przygotowała ponad 20 analiz rynku, biznes planów oraz studiów wykonalności zarówno dla sektora MŚP jak i JST

Zainteresowania

 • literatura kryminalna
 •  rower latem, narty i snowboard zimą

Dorota Bartosiewicz

Dyrektor finansowy tel.: +48 533 025 567 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr zarządzania i marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2008)
 • studia podyplomowe: Zewnętrzne źródła finansowania – pozyskiwanie funduszy UE w praktyce

Doświadczenie

 • rozliczyła z sukcesem ok. 35 projektów inwestycyjnych dla firm z sektora MŚP
 • brała udział w kontroli 10 projektów, z których każda zakończyła się z wynikiem pozytywnym
 • prowadziła dokumentację finansową dla 3 projektów „miękkich”
 • Prezes Zarządu ADS Company Sp. z o.o. (2016)

Zainteresowania

 • techniki motywacji, samorozwój, siła podświadomości
 • dietetyka
 • bieganie
 • taniec towarzyski
 • wędrówki górskie
 • koty 🙂

Lidia Kozłowska

Starszy specjalista ds. realizacji projektów tel.: +48 572 641 831 więcej informacji

Wykształcenie

 • Studia magisterskie: Doradztwo Zawodowe i Personalne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2011)
 • studia podyplomowe: PR i Zarządzanie Kryzysowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2012)
 • studia podyplomowe: Product & Brand Management, Collegium Da Vinci (2017)

Doświadczenie

 • zajmowała się organizacją szkoleń, promocją i rekrutacją uczestników w 7 projektach partnerskich (2.18 POWER) o łącznej wartości ponad 9 mln, w których objęto wsparciem szkoleniowym: 1876 pracowników samorządowych oraz wdrożono usługi dla 66 JST
 • od 2010 r. realizuje projekty promocyjne i szkoleniowe w ramach PO KL, NCBiR, PO WER
 • doradca zawodowy i konsultant ds. przedsiębiorczości akademickiej

Zainteresowania

 • psychologia
 • taniec towarzyski

Stefania Jaroniewska

Specjalista ds. realizacji projektów tel.: +48 508 098 042 więcej informacji

Wykształcenie

 • studia II stopnia na kierunku Ekonomia o specjalności: Finanse w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2017 r.)
 • studia I stopnia na kierunku Ekonomia o specjalności Ekonomika Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2015 r.)

Doświadczenie

 • posiada doświadczenie w księgowości (KPiR, księgi rachunkowe)

Zainteresowania

 • literatura, blogi, vlogi
 • aktywne formy spędzania wolnego czasu

Euro Innowacje Software sp. z o.o.

Magdalena Piotrowska

Kierownik Działu Sprzedaży tel.: +48 572 64 18 30 więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku Filozofia, specjalność:  Życie publiczne oraz kierunku Archeologia

Doświadczenie

 • od 2012 roku pracuje w branży doradczej dla JST
 • posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu pozyskiwania środków z UE oraz sprzedaży usług z tym związanych, w tym koordynowaniu prac zespołu sprzedażowego
 • była współautorem kilkudziesięciu dokumentów operacyjnych i strategicznych m.in.: lokalnych programów rewitalizacji, strategii rozwoju gmin i planów gospodarki niskoemisyjnej
 • posiada doświadczenie przy organizacji konsultacji społecznych oraz szkoleń

Zainteresowania

 • kino filozoficzne
 • turystyka miejska i górska
 • seriale kryminalne

Agnieszka Łajs-Nowak

Product Manager tel.: więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku Zarządzanie Państwem, specjalność:  Zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych

Doświadczenie

 • media relations
 • koordynowanie licznych projektów społecznych i edukacyjnych
 • prowadzenie mediów społecznościowych i tworzenie strategii marketingowych
 • koordynator ds. CSR przy największej kampanii historycznej w Polsce
 • zorganizowanie młodzieżowej wymiany międzynarodowej w ramach środków programu Erasmus+

Zainteresowania

 • psychologia społeczna
 • neuromarketing
 • podróże w głąb natury oraz zabytkowych miast
 • fotografia reportażowa
 • działalność społeczna
 • taniec (solo&towarzyski)

Dominik Wolff

Specjalista ds. Wdrożeń tel.: +48 515 49 89 73 więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia
 • Certyfikowany tester oprogramowania

Doświadczenie

 • Operator baz danych;
 • Social Media Manager;
 • Prowadzenie szkoleń i prezentacji produktu

Zainteresowania

 • Muzyka
 • Kolarstwo
 • Podróże

Daniel Kubacki

Specjalista ds. Wdrożeń tel.: +48 505 600 165 więcej informacji

Wykształcenie

 • absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Informatyka

Doświadczenie

 • serwis sprzętu komputerowego
 • tworzenie stron www
 • obsługa social media

Zainteresowania

 • podróże
 • motoryzacja
 • muzyka
 • filmy
 • strażak-ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej

Martyna Rymer

Specjalista ds. Sprzedaży tel.: +48 507 046 369 więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  (pedagog/resocjalizator) i absolwentka WSNHiD w Poznaniu – (kulturoznawca/medioznawca).

Doświadczenie

 • 10 – letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym, w tym 7-letnie w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. promocji, informacji publicznej, turystyki, wypoczynku i sportu, prowadzenie gminnych stron internetowych i Biuletynów Informacji Publicznej, prowadzenie profili społecznościowych
 • 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z funduszy UE. Konferansjer, animator

Zainteresowania

 • sport
 • historia