Zespół

Marcin Król

Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń
Prezes zarządu
tel.: +48502358857 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005)
 • podyplomowe studia z zakresu prawa pracy (2007)

Doświadczenie

 • wdrożył usprawnienia systemów zarządczych w ponad 30 Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • zorganizował szkolenia dla ponad 50 firm i instytucji
 • zarządzał 6 projektami (PO KL; działanie 2.1, 5.2., 6.2.) szkoleniowo-wdrożeniowymi o łącznej wartości ponad 10 mln zł
 • praktyka prawnicza na stanowisku asystenta sędziego (od 2007 do 2016)
 • przedsiębiorca (od 2009)
 • Prezes Euro Innowacje sp. z o.o. (od 2012)
 • Wiceprezes Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST (od 2016)

Zainteresowania

 • luksusowe samochody
 • dobry film i serial
 • whisky na tarasie

dr Monika Klemke-Pitek

Specjalista ds. pozyskiwania środków UE tel.: +48501365005 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr ekonomii, Uniwersytet Szczeciński (1997)
 • dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński (2005)
 • podyplomowe studia w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi (2008)

Doświadczenie

 • napisała z sukcesem 100 wniosków o dofinansowanie
 • zarządzała 8 projektami unijnymi o łącznej wartości ponad 13 mln zł
 • wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1997r)
 • trener akredytowany ROEFS (2007-2013)
 • członek zarządu Euro Innowacje sp. z o.o (od 2012)

Zainteresowania

 • nurkowanie
 • jeździectwo
 • film

Cezary Wojtczak

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST tel.: 0048 61 6394960 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr nauk politycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza (2003)
 • studia menadżerskie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (2015)
 • zarządzanie jakością, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (2004)

Doświadczenie

 • trener biznesu (od 2002r.)
 • zrealizował ponad 5 tys. godzin szkoleniowych
 • doradzał największym firmom krajowym i zagranicznym
 • doradca wizerunkowy
 • publicysta radiowy i telewizyjny
 • Prezes Zarządu Polskiego Radia PiK
 • Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST

Zainteresowania

 • karate Shotokan
 • polityka międzynarodowa
 • psychologia zarządzania

Dorota Bartosiewicz

Specjalista ds. rozliczeń projektów tel.: +48 61 6394960 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr zarządzania i marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2008)

Doświadczenie

 • rozliczyła z sukcesem ok. 35 projektów inwestycyjnych dla firm z sektora MŚP
 • brała udział w kontroli 10 projektów, z których każda zakończyła się z wynikiem pozytywnym
 • prowadziła dokumentację finansową dla 3 projektów „miękkich”
 • Prezes Zarządu ADS Company Sp. z o.o. (2016)

Zainteresowania

 • techniki motywacji, samorozwój, siła podświadomości
 • kuchnia wegańska
 • bieganie, taniec towarzyski

Agata Tujdowska

Kierownika Działu Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi tel.: +48512267116 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr Towaroznawstwa, specjalność Manager Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2009)
 • studia podyplomowe: PR i Zarządzanie Kryzysowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2012)

Doświadczenie

 • napisała z sukcesem ponad 30 wniosków o dofinansowanie, zarówno w ramach projektów inwestycyjnych jak i szkoleniowych
 • brała udział w realizacji oraz koordynowała łącznie 10 projektów unijnych o wartości ponad 20 mln zł
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów strategicznych oraz doradczych dla największych spółek na rynku
 • przygotowała ponad 20 analiz rynku, biznes planów oraz studiów wykonalności zarówno dla sektora MŚP jak i JST

Zainteresowania

 • literatura kryminalna
 •  rower latem, narty i snowboard zimą

Anna Górska

Asystent ds. realizacji projektów tel.: +484861 6394960 więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2016)

Doświadczenie

 • Wspierała opracowanie projektów inwestycyjnych
 • Uczestniczyła w opracowywaniu analiz rynku, biznes planów, strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz studiów wykonalności dla sektora MŚP

Zainteresowania

 • Muzyka indie pop
 • Kino lat sześćdziesiątych

Agata Głuchowska

Specjalisty ds. pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi tel.: +48512267190 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr Stosunków międzynarodowych, specjalizacje współpraca europejska oraz gospodarka światowa i biznes międzynarodowy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation

Doświadczenie

 • napisała z sukcesem ponad 20 wniosków o dofinansowanie na realizację projektów ze środków unijnych, zagranicznych, krajowych i lokalnych
 • od 2011 roku brała udział w realizacji oraz kierowała z powodzeniem projektami współfinansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zainteresowania

 • rower, joga
 • literatura samorozwojowa
 • projektowanie grafiki komputerowej

Marek Kwiatoń

Asystent ds. rozliczeń projektów tel.: +48 61 6394960 więcej informacji

Wykształcenie

Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doświadczenie

 • Staż w biurze rachunkowym
 • Staż w dziale analiz rynku w międzynarodowej korporacji

Zainteresowania

 • Taniec ludowy
 • Sztuki walki
 • Muzyka filmowa
 • Gry planszowe
 • Literatura polska i zagraniczna