Kontakt

Dane teleadresowe

Euro Innowacje sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000424232, NIP 7831689551, REGON 30214357900000
Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości)

Rachunek: 36124066091111001056735254

Siedziba:
ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań
NIP: 783-16-89-551

Biuro (główny adres do korespondencji):
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań

Kontakt z biurem

Tel/fax +48 61 639 49 60
E-mail biuro@euroinnowacje.com
Biuro czynne w godzinach 9.00-17.00

Kontakt z pracownikami: http://euroinnowacje.com/zespol/

Formularz kontaktowy