Fundacja

Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST

www.innowacyjnejst.pl

o Fundacji

Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST została powołana w dniu 22 maja 2015r. przez Fundatora – Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W dniu 8 kwietnia 2016r. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczęła działalność.

Celem Fundacji jest realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych celów takich jak: budowanie silnego i innowacyjnego samorządu obywatelskiego, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność edukacyjną, doradczą i naukową, w tym:

1.prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej,
2. prowadzenie badań i studiów nad możliwymi formami wsparcia idei samorządności wśród społeczeństwa,
3. upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania,
4. wspomaganie wszelkich lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
5. wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,
6. wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych z przedsiębiorcami.

Zespół

Zarząd Fundacji

Cezary Wojtczak – Prezes Zarządu
Marcin Król – Wiceprezes Zarządu
dr Monika Klemke-Pitek – Członek Zarządu
Agata Kubiak – Członek Zarządu

 

Kontakt

Siedziba Fundacji:

ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań
tel./fax.: +48 616 394960
e-mail: biuro@innowacyjnejst.pl