Euro Innowacje sp. z o.o.

Jesteśmy kadrą ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu środków europejskich
i świadczenia usług zarządzania projektami unijnymi.

Specjalizujemy się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań: e-usług usprawniających zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Dedykowana oferta dla Samorządów jest na stronie www.jstonline.pl.