Euro Innowacje sp. z o.o.

Jesteśmy kadrą ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu środków europejskich
i świadczenia usług zarządzania projektami unijnymi.

Specjalizujemy się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań: konsultacje społeczne on-line, budżet jst, budżet obywatelski on-line oraz inne e-usługi usprawniające zarządzanie w Samorządach.

Nowość – system komunikacji samorządów z mieszkańcami  – Powiadomienia bez drogich SMS – w Kontakcie JST.

Dedykowana oferta dla Samorządów jest na stronie jstonline.pl.