Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest EUROINNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu 61-757 ul. Garbary nr 100, lok. 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000424232, posiadająca NIP: 7831689551, REGON:30214357900000,  Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości),  zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Spółką”, adres e-mail:  biuro@euroinnowacje.com,

2. Dane Inspektora Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Spółce jest Alicja Sytek dostępna pod adresem e-mail: alicja.sytek@cpit.org.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

W celu wykonania umowy bądź usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail oraz numer telefonu,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń,
 • jeżeli jesteś przedsiębiorcą – firma i NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 

W celu obsługi formularza kontaktowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • opcjonalnie numer telefonu,
 • odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku w celu obsługi żądania, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W celu rejestracji zgłoszeń do:

 1. uczestnictwa w ramach skorzystania z unijnych dotacji „Unijne Dotacje na Wyciągnięcie Ręki”;
 2. rejestracji zgłoszeń do realizowanych projektach przez Spółkę,
 3. rejestracji zgłoszeń do skorzystania z dedykowanego wsparcia na JST,
 4. rejestracji zgłoszeń na skorzystanie ze szkoleń i coachingu oferowanego przez Spółkę

przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail oraz numer telefonu,
 • dane organizacji/instytucji do której należysz;
 • opcjonalnie – pełniona funkcja/stanowisko,
 • odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych jeśli jest niezbędne do wykonania umowy o udział w projekcie z osobą której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W celu rekrutacji kandydatów do pracy, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail oraz numer telefonu,
 • dane adresowe,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, które pozwalają nam na przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku do zawarcia umowy o pracę i zatrudnieniem pracownika.

 

W celu kontaktu marketingowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody wyrażonej, w tym wypadku zgody udzielonej na kontakt marketingowy pod podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

W celu przesyłania newslettera przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,

Podstawą prawną takie przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala na przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z Administratorem);

 

W celu obsługi finansowo-księgowej i spełnienia obowiązków podatkowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń,
 • jeżeli jesteś przedsiębiorcą – firma i NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego;

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,

— na potrzeby ochrony interesu majątkowego Administratora.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest ochrona jego interesu majątkowego);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora Danych Osobowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • dane gromadzone w plikach cookies,
 • inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie niezbędne do celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na stronie internetowej.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • inne niezbędne dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO).

4. Pliki cookies

 1. Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:
  1. zapewnianie prawidłowego działania serwisu w tym wpływu na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  2. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować,
   w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
  3. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy ikonkę Facebooka, która umożliwia polubienie naszego profilu w serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.
 3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu.
 5. Administrator Danych Osobowych, na potrzeby badania aktywności Usługobiorców, tworzenia statystyk i analityk, jak również w celu promocji swoich profili w mediach społecznościowych używa w ramach stron internetowych różnych narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, które pomagają mu w realizacji tych celów:
  1. Niezbędne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej dlatego też, nie można ich wyłączyć.
  2. Analiza i statystyka (Google) Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania o ich wyłączeniu.
  3. Narzędzia społecznościowe – zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego na Facebook oraz Instagram. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania o ich wyłączeniu.
 1. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby korzystając z tego linku
 2. W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

5. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, jednak ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy, obsługę żądań czy też wysyłkę newslettera.
 2. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie m.in. odpowiedzi na udzielone pytanie w formularzu kontaktowym, rejestracji zgłoszenia do udziału w projekcie organizowanym przez Spółkę, bądź w celu skontaktowania się z Administratorem.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

6. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@euroinnowacje.com.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

8. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych (m.in. w zakresie wsparcia technicznego i obsługi księgowej). W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy oprogramowania pocztowego (jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W związku z korzystaniem przez Spółkę z popularnych usług (m.in. Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

10. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest niezbędny i potrzeby, aby osiągnąć wyznaczony cel.
  Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, chyba że poniżej wskazano inny okres,
 • do 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu obsługi kadrowo-księgowej i spełnienia obowiązków podatkowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

11. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
  w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje
  Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16.12.2022 r.