Zespół

Zarząd

Marcin Król

Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń
Prezes zarządu
tel.: +48 502 358 857 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005)
 • podyplomowe studia z zakresu prawa pracy (2007)

Doświadczenie

 • wdrożył usprawnienia systemów zarządczych w ponad 30 Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • zorganizował szkolenia dla ponad 50 firm i instytucji
 • zarządzał 6 projektami (PO KL; działanie 2.1, 5.2., 6.2.) szkoleniowo-wdrożeniowymi o łącznej wartości ponad 10 mln zł
 • praktyka prawnicza na stanowisku asystenta sędziego (od 2007 do 2016)
 • przedsiębiorca (od 2009)
 • Prezes Euro Innowacje sp. z o.o. (od 2012)
 • Wiceprezes Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST (od 2016)

Zainteresowania

 • luksusowe samochody
 • dobry film i serial
 • whisky na tarasie

dr Monika Klemke-Pitek

Specjalista ds. pozyskiwania środków UE tel.: +48 501 365 005 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr ekonomii, Uniwersytet Szczeciński (1997)
 • dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński (2005)
 • podyplomowe studia w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (2008)

Doświadczenie

 • członek rady naukowej w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (od 2012)
 • trener akredytowany ROEFS przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (od 2007 do 2013)
 • napisała z sukcesem 100 wniosków o dofinansowanie dla JST
 • zarządzała 15 projektami unijnymi w partnerstwie z JST (o łącznej wartości ponad 20 mln zł)
 • wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Zarządzania Innowacjami (od 1997)
 • uczestniczyła w badaniach naukowych realizowanych na uczelni (6 projektów MNiSW)
 • autorka/współautorka 52 publikacji naukowych z zakresu zarządzania, finansów, środków UE i wsparcia JST.

Zainteresowania

 • podróże
 • jeździectwo
 • film

Dział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi

Agata Kubiak (Tujdowska)

Kierownik Działu Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi tel.: +48 512 267 116 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr Towaroznawstwa, specjalność Manager Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2009)
 • studia podyplomowe: PR i Zarządzanie Kryzysowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2012)

Doświadczenie

 • napisała z sukcesem ponad 30 wniosków o dofinansowanie, zarówno w ramach projektów inwestycyjnych jak i szkoleniowych
 • brała udział w realizacji oraz koordynowała łącznie 10 projektów unijnych o wartości ponad 20 mln zł
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów strategicznych oraz doradczych dla największych spółek na rynku
 • przygotowała ponad 20 analiz rynku, biznes planów oraz studiów wykonalności zarówno dla sektora MŚP jak i JST

Zainteresowania

 • literatura kryminalna
 •  rower latem, narty i snowboard zimą

Dorota Bartosiewicz

Główny Specjalista ds. Finansowych / p.o. Kierownika ds. Finansowych tel.: +48 61 639 49 60 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr zarządzania i marketingu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2008)
 • studia podyplomowe: Zewnętrzne źródła finansowania – pozyskiwanie funduszy UE w praktyce

Doświadczenie

 • rozliczyła z sukcesem ok. 35 projektów inwestycyjnych dla firm z sektora MŚP
 • brała udział w kontroli 10 projektów, z których każda zakończyła się z wynikiem pozytywnym
 • prowadziła dokumentację finansową dla 3 projektów „miękkich”
 • Prezes Zarządu ADS Company Sp. z o.o. (2016)

Zainteresowania

 • techniki motywacji, samorozwój, siła podświadomości
 • dietetyka
 • bieganie
 • taniec towarzyski
 • wędrówki górskie
 • koty 🙂

Agata Głuchowska

Kierownik Działu Realizacji Projektów EFS tel.: +48 512 267 190 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr Stosunków międzynarodowych, specjalizacje współpraca europejska oraz gospodarka światowa i biznes międzynarodowy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation

Doświadczenie

 • pozyskała dotacje dla ponad 30 wniosków o dofinansowanie na realizację projektów ze środków unijnych, zagranicznych, krajowych i lokalnych
 • od 2011 roku realizuje projekty współfinansowane w ramach EFS i EFRR

Zainteresowania

 • rower, bieganie
 • literatura samorozwojowa
 • koty 🙂

Lidia Kozłowska

Specjalista ds. realizacji projektów tel.: +48 572 641 831 więcej informacji

Wykształcenie

 • Studia magisterskie: Doradztwo Zawodowe i Personalne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2011)
 • studia podyplomowe: PR i Zarządzanie Kryzysowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2012)
 • studia podyplomowe: Product & Brand Management, Collegium Da Vinci (2017)

Doświadczenie

 • zajmowała się organizacją szkoleń, promocją i rekrutacją uczestników w 7 projektach partnerskich (2.18 POWER) o łącznej wartości ponad 9 mln, w których objęto wsparciem szkoleniowym: 1876 pracowników samorządowych oraz wdrożono usługi dla 66 JST
 • od 2010 r. realizuje projekty promocyjne i szkoleniowe w ramach PO KL, NCBiR, PO WER
 • doradca zawodowy i konsultant ds. przedsiębiorczości akademickiej

Zainteresowania

 • psychologia
 • taniec towarzyski

Agnieszka Dukarska

Koordynator projektów tel.: +48 797 081 462 więcej informacji

Wykształcenie

 • Studia magisterskie: Doradztwo Zawodowe i Personalne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2007)
 • studia podyplomowe: Zarzadzanie Projektem, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2008)
 • studia podyplomowe: Zarzadzanie Kadrami, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2011)

Doświadczenie

 • zarządzała pod względem merytorycznym i finansowym 14 projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi współfinansowanymi z EFS (RPO) o wartości przekraczającej 20 mln złotych
 • zajmowała się organizacją szkoleń z uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych, promocją i rekrutacją uczestników, rozliczaniem i ewaluacją szkoleń dla JST
 • kierowała działem odpowiedzialnym za wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia
 • posiada doświadczenie w socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Zainteresowania

 • film i muzyka filmowa
 • Literatura fantasy
 • Wycieczki piesze i rowerowe

Stefania Jaroniewska

Młodszy specjalista ds.realizacji projektów tel.: +48 508 098 042 więcej informacji

Wykształcenie

 • studia II stopnia na kierunku Ekonomia o specjalności: Finanse w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2017 r.)
 • studia I stopnia na kierunku Ekonomia o specjalności Ekonomika Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2015 r.)

Doświadczenie

 • posiada doświadczenie w księgowości (KPiR, księgi rachunkowe)

Zainteresowania

 • literatura, blogi, vlogi
 • aktywne formy spędzania wolnego czasu

Euro Innowacje Software sp. z o.o.

Oliwia Czajka

Product Manager tel.: +48 515 498 973 więcej informacji

Wykształcenie

 • mgr pedagogiki, specjalność resocjalizacja, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011)

Doświadczenie

 • od 2013 r. zarządzała projektem IT i współtworzyła produkt w ramach programu unijnego Innowacyjna Gospodarka,
 • od 2016 r. jako product manager planowała i nadzorowała rozwój produktów, koordynowała prace zespołu programistów i grafików,
 • realizowała działania marketingowe i kierowała procesem sprzedaży

Zainteresowania

 • kino
 • książka
 • sport
 • podróże
 • moda

Magdalena Piotrowska

Sales Manager tel.: +48 572 64 18 30 więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku Filozofia, specjalność:  Życie publiczne oraz Archeologia

Doświadczenie

 • od 2012 roku pracuje w branży doradczej dla JST
 • posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu pozyskiwania środków z UE oraz sprzedaży usług z tym związanych, w tym koordynowaniu prac zespołu sprzedażowego
 • była współautorem kilkudziesięciu dokumentów operacyjnych i strategicznych m.in.: lokalnych programów rewitalizacji, strategii rozwoju gmin i planów gospodarki niskoemisyjnej
 • posiada doświadczenie przy organizacji konsultacji społecznych oraz szkoleń

Zainteresowania

 • kino filozoficzne
 • turystyka miejska
 • seriale kryminalne

Agnieszka Łajs

Junior Product Manager tel.: +48 504 091 458 więcej informacji

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku Zarządzanie Państwem, specjalność:  Zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych

Doświadczenie

 • media relations
 • koordynowanie licznych projektów społecznych i edukacyjnych
 • prowadzenie mediów społecznościowych i tworzenie strategii marketingowych
 • koordynator ds. CSR przy największej kampanii historycznej w Polsce
 • zorganizowanie młodzieżowej wymiany międzynarodowej w ramach środków programu Erasmus+

Zainteresowania

 • psychologia społeczna
 • neuromarketing
 • podróże w głąb natury oraz zabytkowych miast
 • fotografia reportażowa
 • działalność społeczna
 • taniec (solo&towarzyski)