Aktualności

Jak uzyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 02.09.2015

Założenie działalności gospodarczej może być o wiele łatwiejsze, jeśli tylko skorzysta się z dofinansowania na ten cel. Jak…? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dofinansowanie na założenie standardowej działalności gospodarczej można uzyskać zarówno z programów regionalnych, jak i programu Wiedza Edukacja Rozwój. Jeśli firma ma być innowacyjna, można skorzystać również ze wsparcia w ramach programów Inteligentny Rozwój i (w niektórych regionach kraju) Polska Wschodnia. Z kolei osoby chcące otworzyć firmę na terenie wiejskim lub w małym miasteczku, mają możliwość otrzymania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W związku z tym, że wybór jest duży, a co za tym idzie, wątpliwości również pojawia się sporo, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

  1. Czy są przewidziane dotacje na założenie działalności tradycyjnej, nie innowacyjnej i dla osób nie bezrobotnych, ale gotowych odejść z pracy na etat?

W zależności od wieku osoby chcącej rozpocząć działalność, można skorzystać z programu Wiedza Edukacja Rozwój (dla osób do 29 roku życia) lub programów regionalnych (dla osób od 30 roku życia). Z funduszy można skorzystać, gdy jest się osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną. Dopiero wtedy można starać się o dofinansowanie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe kryteria dotyczące osób starających się o wsparcie określane przez poszczególnych operatorów, czyli instytucje przyznające dotacje.

Jeżeli jest się osobą pracującą, można uzyskać jedynie pożyczkę preferencyjną. Dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i cywilnoprawnych.

  1. Czy studenci mogą otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej?

Studenci studiów stacjonarnych nie mogą uzyskać takiej dotacji, dlatego, że są osobami uczącymi się w trybie dziennym i nie mogą mieć statusu osoby bezrobotnej. Studenci mogą natomiast starać się o pożyczki preferencyjne.  Dedykowane są im m.in. pożyczki z Programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie (http://wsparciewstarcie.bgk.pl/). Ci studiujący na studiach wieczorowych lub zaocznych mogą skorzystać z dotacji w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

  1. Czy jest jeden obowiązujący termin składania wniosków o dotację z Funduszy Europejskich we wszystkich powiatowych urzędach pracy?

Nie, każdy PUP ma indywidualne terminy składania wniosków. Dlatego warto w tej sprawie kontaktować się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy.

  1. Czy można jednocześnie otrzymać dotację i preferencyjną pożyczkę?

Nie, można otrzymać tylko jedną formę wsparcia, dlatego, że o dofinansowanie na konkretny cel można starać się jednorazowo. Nie można równolegle korzystać z dofinansowania z różnych instytucji czy z wielu źródeł.

  1. Jak długo trzeba być bezrobotnym, aby móc otrzymać dotację na założenie firmy?

W ogólnych zasadach, nie ma określonego minimalnego okresu bycia osobą bezrobotną. Natomiast Powiatowe Urzędy Pracy w swoich regulaminach mają takie zapisy, dlatego warto skierować to pytanie do właściwego PUP.

  1. Po jakim czasie od zamknięcia aktualnie prowadzonej działalności, można starać się o dofinansowanie na założenie nowej firmy?

Aby móc starać się o dofinansowanie trzeba przez rok przed złożeniem wniosku nie prowadzić żadnej działalności.

  1. Czy z dotacji można opłacić ZUS?

Dotacje można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z założeniem firmy. Natomiast ZUS może być opłacony ze wsparcia pomostowego, jeśli jest ono przyjmowane w ramach dotacji. Wsparcie pomostowe to pomoc na bieżące, stałe wydatki w pierwszym okresie działania firmy.

Artykuł pochodzi ze strony: http://funduszeue.wp.pl/informacje/jak-zdobyc-pieniadze-na-zalozenie-firmy_a348