Aktualności

Nowy projekt z WRPO 2014-2020 30.08.2018

Już 1 września 2018 r. rozpocznie się realizacja projektu partnerskiego pt. „Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz”.  Wspólnie z partnerem, Miastem i Gminą Gołańcz, będziemy podnosić wyniki nauczania w szkołach podstawowych z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz poprzez: podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub językowych),  zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dzięki doposażeniu pracowni przedmiotowych oraz podwyższeniu kompetencji nauczycieli, a także podniesieniu jakości prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniami z niepełnosprawnościami.

Więcej o projekcie TUTAJ