Aktualności

Podpisanie umów o dotację – Powiat Wągrowiecki 27.09.2018

W dniach 25 oraz 26 września 2018 r.  w ramach projektu pt.Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”   podpisane zostały Umowy o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem oraz Umowy o udzielenie pomostowego wsparcia szkoleniowo – doradczego, z tymi Uczestnikami Projektu, którzy znaleźli się na LIŚCIE RANKINGOWEJ osób rekomendowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji.

Dzięki realizacji projektu, powstało aż 40 nowych firm, które założone zostały przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, powyżej 30 roku życia,  a wśród nich m.in. działalności z sektora OZE oraz w branżach należących do inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.

Więcej o projekcie realizowanym razem z Powiatem Wągrowieckim i DC Centrum sp. z o.o.  przeczytać można TUTAJ