Aktualności

POWER 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 25.05.2015

Ogłoszono konkurs: POWER 3.4

Termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 22 czerwca 2015r. do 22 lipca 2015r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  • szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne)
  • grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na realizację projektów obejmujących swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:

  • tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
  • modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.

Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla uczelni kształcących (stan na dzień złożenia projektu) – do 4000 studentów 1 000 000 PLN, – 4 001-12 000 studentów – 1 500 000 PLN, – powyżej 12 000 studentów – 2 000 000 PLN. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie zakup licencji systemu antyplagiatowego maksymalna wartość projektów wynosi 50% wskazanych powyżej kwot. Wskazane wartości dotyczą także projektów składanych w grupie uczelni.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000 PLN w tym maksymalnie 10 000 000 PLN na projekty dotyczące tworzenia nowych systemów antyplagiatowych.

Potrzebna pomoc w napisaniu wniosku – kontakt:

tel. 61 6394960, e-mail: biuro@euroinnowacje.com