Aktualności

Projekt Euro Innowacje sp. z o.o. wybrany do dofinansowania „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy! 05.07.2016

Z przyjemnością informujemy, że Projekt Euro Innowacje sp. z o.o. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kryteria udziału w projekcie:

– WIEK – 100% uczestników powyżej 29 roku życia (na dzień składania wniosku o przystąpieniu (wrzesień 2016r.) ukończone 29 lat),

– LICZBA uczestników – 50 osób BEZROBOTNYCH (50%) LUB BIERNYCH ZAWODOWO (50%),

– STRUKTURA PŁCI uczestników – 60% Kobiet i 40% Mężczyzn,

– OBSZAR POWIATU WĄGROWIECIEGO – 100% uczestników uczy się lub zamieszkuje na obszarze Powiatu Wągrowieckiego wojew. wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– OBSZAR WIEJSKI – 50% uczestników pochodzi z obszarów wiejskich,

– WYKSZTAŁCENIE – 70% uczestników, w tym 100% Mężczyzn posiada niskie kwalifikacje zawodowe (na poziomie do ISCED 3 włącznie), kobiety mogą posiadać wykształcenie wyższe,

– DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA uczestnik projektu – nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:

– diagnoza kompetencji zawodowych dla 60 osób,

– wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej dla 50 osób,

-przekazanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  dla 40 osób w wysokości do 22.400 zł i wkład własny uczestnika projektu na poziomie około 4% przyznanej dotacji 789,50 zł

– wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 os  w wysokości 1 850,00 zł/msc, wypłacane przez pierwszych 6 msc funkcjonowania działalności gospodarczej a dla osób, które założą działalność i zadeklarują, że w ramach zakładanej działalności gospodarczej zatrudnią pracownika i stworzą nowe miejsca pracy, wsparcie finansowe będzie wypłacane przez 12 msc od rozpoczęcia funkcjonowania działalności.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15% nowych miejsc pracy w sektorze OZE oraz 15% w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla powiatu wągrowieckiego.

Projekt będzie realizowany od 01.08.2016 r. do 30.04.2018r. rekrutacja rusza 01.09.2016 r. zapraszamy do udziału!

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania już wkrótce na naszej stronie!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
61 639 49 60 w godzinach od 8.00-15.00