Aktualności

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP – Uszczegółowienie) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r. 05.07.2016

W dniu 30 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
Poniżej tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.16 oraz aktualna wersja dokumentu (1.17) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r. (5.4 MB)

Tabela zmian (348 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (639.5 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (3.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (378.8 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (97.6 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” w sekcji „Wersje archiwalne”.

Informacje pochodzą ze strony: wrpo.wielkopolskie.pl