Aktualności

Zmiany do SzOOP WRPO 2014+ 04.12.2015

W dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Poniżej tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.7 oraz aktualna wersja dokumentu (1.8) wraz z załącznikami.

Załączniki:

SZOOP WRPO 2014+ 1.8 grudzień 2015 (2.7 MB)

tabela zmian (236 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (113.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (422.5 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (1.7 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (768.2 KB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (179.8 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (341.3 KB)

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępna  jest także w dziale „Zapoznaj się z prawem i dokumentami