Blog euroinnowacje.com

PR, czyli Pora Reagować w Twojej gminie i powiecie 14.06.2016

Public Relations – osławione, czasem demonizowane, ale nadal niezwykle potrzebne narzędzie w każdej działalności społecznej. Stosowane rozsądnie, z umiarem i przez ekspertów pozwala na kontrolowaną i mądrą komunikację na linii Jednostka Samorządu Terytorialnego a mieszkańcy, instytucje i inne podmioty funkcjonujące w otoczeniu JST. Dużo złego PR przyniosły w ostatnich latach niektóre poczynania polityków na poziomie krajowym. Mediom udało się zaszczepić w umysłach wielu wyborców, że Public Relations to działania pozorne, wyłącznie efektowne, a nie efektywne, czy wręcz na granicy manipulacji i kłamstwa. Tymczasem PR stworzono m.in. po to, by pomagać w komunikowaniu swych idei, czynów i ich efektów. Szczególnie ważne jest to właśnie w samorządach. Dlaczego? Wiadomo, że gminy, powiaty czy województwa funkcjonują głównie dzięki pieniądzom podatników. Skoro tak, to warto by ludzie wiedzieli na co chcemy przeznaczyć ich pieniądze. Taka transparentność pozwala uniknąć podejrzeń o prywatę i stosowanie niejasnych reguł podziału środków a poza tym pokazuje, że nie mamy niczego do ukrycia. Jednak to nie wszystko. Nieinformowanie otoczenia może doprowadzić do tego, że zacznie ono podejrzewać, że dana JST nie wykonuje swych zadań i obowiązków. Zadziała tu prosta reguła: „Jeśli nie wiem, że coś się dzieje, to pewnie dzieje się niewiele.” Stąd już prosta droga do przekonania, że dany podmiot jest zwyczajnie niepotrzebny. Zaufanie społeczne do urzędów jest niezwykle ważne. To właśnie tam obywatele, czyli wyborcy czują jak są traktowani, jakie prawo wprowadza władza i czy jest ona przyjazna i mądra. Jednak korzyści, jakie przynosi JST stosowanie zasad Public Relations to nie wszystko. Komunikowanie się z mieszkańcami danej gminy, powiatu, czy województwa jest nakazem etycznym, czyli czymś, co należy się obywatelom a priori, bo na tym polega demokracja.

Jako dziennikarz, który przez ostatnie ćwierć wieku kontaktował się z wieloma samorządami, współpracował z nimi, doradzał i wspierał, wiem, że niezwykle istotnym elementem Public Relations jest budowanie właściwych relacji z mediami. Konieczność prowadzenia tego typu działań wydaje się już coraz powszechniejsza. W przypadku instytucji publicznych działania te polegają głównie na tworzeniu biur prasowych i wyznaczaniu osób odpowiedzialnych za kontakty z prasą. To dobry kierunek, bo profesjonalizuje wzajemne relacje, czyni je łatwiejszymi, pozwala uniknąć nieporozumień i konfliktów. Współpraca z mediami ma umożliwić urzędom dotarcie do obywateli z rzetelną informacją. Ta z kolei ma wywołać zainteresowanie pracą urzędu, podejmowanymi przez niego działaniami, a nawet zachęcić do współpracy z daną instytucją. Niezależne media regionalne i lokalne integrują lokalną społeczność i budują jej tożsamość. Równie ważne jest kształtowanie świadomości politycznej ludzi. Prasa pomaga zrozumieć działanie instytucji obywatelskich, objaśnia procedury wyborcze, przybliża sylwetki kandydatów do wybieralnych stanowisk i włącza się w edukację polityczną. Odbiorcy sięgają po nią nie tylko, by znaleźć informacje o ostatnich wydarzeniach w regionie, mieście, powiecie i gminie, ale też, by dowiedzieć się, w jaki sposób można – choćby poprzez udział w wyborach samorządowych – wpływać na rzeczywistość, w której się żyje. Dlatego już od początku przemian w Polsce, czyli od 1989 roku, znaczenie prasy lokalnej było tak duże. To właśnie ze środków masowego przekazu obywatele dowiadywali się jakie są ich prawa oraz jak w praktyce działają demokratyczne instytucje. Medioznawcy i dziennikarze wiedzą jak specyficzna jest materia funkcjonowania prasy. Dlatego prowadząc działania PR ukierunkowane na kontakty z mediami warto się do nich przygotować. Można to zrobić poprzez specjalistyczne szkolenia lub zatrudnienie osoby z doświadczeniem w tej branży. Najlepiej jednak zrobić i jedno i drugie.

Cezary Wojtczak – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST