O PROJEKCIE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego” jest realizowany od 01.01.2018r. do 31.03.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 2. Gmina Czarnków
 3. Powiat Chodzieski
 4. Gmina Miasta Czarnków
 5. Gmina Miasteczko Krajeńskie
 6. Gmina Miejska w Chodzieży
 7. Powiat Pilski
 8. Gmina Trzcianka

Wartość projektu wynosi: 1 399 670,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 179 110,40 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 Urzędach JST z 3 sąsiadujących powiatów (czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego) woj. wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie do 31.03.2019.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 • Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 7 urzędach JST, automatyzacja
 • rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST
 • Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 • Wdrożenie rozwiązań w 1 urzędzie JST (P4) w zakresie poprawy elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości
 • Doskonalenie kompetencji 45 kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 • Doskonalenie kompetencji 20 kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Doskonalenie kompetencji 131 kadr w 7 urzędach JST w obszarach niezbędnych (…)

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 • 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 • 1 jednostka samorządu terytorialnego u której poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
 • 196 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
 • 35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)