REKRUTACJA

REKRUTACJA

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, trwa rekrutacja do projektu „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”. Wszystkie zainteresowane Jednostki serdecznie zapraszamy do przystąpienia do projektu i złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.

Przypominamy:

1.Udział w projekcie dla JST oraz uczestników jest bezpłatny.

2. W ramach projektu przewidziano wsparcie w dwóch obszarach:

  • Podatki i opłaty lokalne
    1. szkolenia obligatoryjne dla JST zgłaszającej chęć udziału w projekcie,
    2. średnio 3-4 pracowników z JST
  • Zarządzanie nieruchomościami
    1. szkolenia dodatkowe dla JST zgłaszającej chęć udziału w projekcie, połączone z usługą doradztwa,
    2. średnio 2-3 pracowników z JS

3. Szkolenia odbywać się będą stacjonarnie w trybie dwóch spotkań 2-dniowych z zakwaterowaniem i całodniowym wyżywieniem.

4. Planowany okres organizowania spotkań od maja 2022 r. do lutego 2023 r