SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST

W ramach projektu „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST” dla pracowników JST z całej Polski przewidziano wsparcie w dwóch obszarach:

1. SZKOLENIA I DORADZTWO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

a) szkolenia w trybie zjazdowym z noclegiem i wyżywieniem (2 zjazdy, 4 dni szkoleniowe x 8h, łącznie 32h szkolenia):

 • TEMAT 1 (8h, 1 dzień): Prawne aspekty planowania i zagospodarowanie przestrzennego w JST,
 • TEMAT 2 (8h, 1 dzień): Praktyczne aspekty promocji, zbywania, dzierżawy i najmu zasobów nieruchomości,
 • TEMAT 3 (8h, 1 dzień): Gospodarka nieruchomościami, odpadami i ochrona środowiska,
 • TEMAT 4 (8h, 1 dzień): Zarządzanie mieszkaniami chronionymi, o których mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej.

b) doradztwo organizowane w trybie zdalnym lub na miejscu w JST z zakresu m.in.:

 • opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości,
 • zagospodarowania pustostanów,
 • skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy,
 • elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

2. SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

a) szkolenia w trybie zjazdowym z noclegiem i wyżywieniem (2 zjazdy, 4 dni szkoleniowe x 8h, łącznie 32h szkolenia):

 • TEMAT 1 (8h, 1 dzień): Podatki i opłaty lokalne analiza przepisów materialnych oraz proceduralnych w zakresie wymiaru kontroli i dochodzenia podatku,
 • TEMAT 2 (8h, 1 dzień): Obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian i najnowszego orzecznictwa,
 • TEMAT 3 (8h, 1 dzień): Działania windykacyjne i egzekucyjne w obsłudze podatkowej podatków lokalnych,
 • TEMAT 4 (8h, 1 dzień): Informatyczne systemy w administracji samorządowej przy obsłudze podatkowej.

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ ZAPEWNIONE ZOSTANĄ:

 • profesjonalna kadra ekspercka,
 • całodniowe wyżywienie,
 • nocleg w hotelu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkoleń.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

JST wnoszą wkład własny niefinansowy w postaci pokrycia i wykazania wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie w czasie godzin pracy.