PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unieważnienie ZO_Nr_1_2015 30.03.2015

Informujemy o Unieważnieniu zapytania ofertowego na DOSTAWĘ 7 SZTUK SERWERÓW WRAZ ZE SKONFIGUROWANYM SYSTEMEM OPERACYJNYM DO CELÓW WDROżENIA/MODERNIZACJI W 7 JST EZD w ramach projektu „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Unieważnienia dokonuje się na podstawie pkt. XIII ppkt. 2 Zapytania ofertowego nr 1/2015.