PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_1 23.07.2014

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie USŁUGI WYKONANIE PRAC WDROŻENIOWYCH DOTYCZĄCYCH WYSTAWIENIA E-USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ 5 JST (POWIAT WĄBRZESKI, GMINĘ MIASTO WĄBRZEŹNO, GMINĘ KOWALEWO POMORSKIE, GMINĘ KSIĄŻKI ORAZ GMINĘ DĘBOWA ŁĄKA) NA PLATFORMIE EPUAP w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 07.08.2014 r.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_Nr_1_23.07.2014

ZO_Nr_1_23.07.2014-pliki edytowalne

ZO_Nr_1-protokół