PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiana treści ZO_Nr_2 z dnia 07.08.2014 18.08.2014

Informujemy o zmianie treści zapytania ofertowego na wykonanie USŁUGI WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ ZE STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI WRAZ Z OBSŁUGĄ CATERINGOWĄ W RAMACH ZADANIA 2 – SZKOLENIA Z NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ IT W PROCESIE ŚWIADCZENIA E-USŁUG DLA 189 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z 5 JST w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w zawartej informacji dokonano wyjaśnień w zakresie treści w/w Zapytania.

Powyższa zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

Zmiana_ZO_Nr_2_07.07.2014