PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_5_2014-Dobrcz 12.12.2014

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie PRAC WDROŻENIOWYCH DOTYCZĄCYCH WYSTAWIENIA E-USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ 7 JST (GMINĘ DOBRCZ, GMINĘ BIAŁE BŁOTA, GMINĘ KORONOWO, GMINĘ KIJEWO KRÓLEWSKIE, GMINĘ OSIELSKO, GMINĘ NOWA WIEŚ WIELKA i GMINĘ SICIENKO) NA PLATFORMIE EPUAP – ZADANIE 3 URUCHOMIENIE E-USUG PRZEZ 7 JST NA PLATFORMIE E-PUAP w ramach projektu „E-administracja to łatwe-kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 31.12.2014 r., godz. 15.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_Nr_5_2014-Dobrcz

ZO_Nr_5_2014-Dobrcz-pliki edytowalne

ZO_Nr_5_2014-Dobrcz- PROTOKÓŁ.docx