PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_1_2014-Dobrcz 24.09.2014

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie USŁUGI DRUKOWANIA, WYKONANIA I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH w ramach projektu „E-administracja to łatwe-kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 09.10.2014 r.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_Nr_1-Dobrcz_24.09.2014r

ZO_Nr_1-Dobrcz_24.09.2014r-pliki edytowalne

ZO_Nr_1-Dobrcz_24.09.2014r-protokół