PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_4_2014-Dobrcz 11.12.2014

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie USŁUGI PRZEPROWADZENIA 7 DNI SZKOLEŃ  Z ZAKRESU E-ADMINISTRACJI DLA 10 INFORMATYKW z 7 JST-WRAZ Z WYNAJĘCIEM SALI I OBSLUGĄ CETERINGOWĄ, REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA 2 – SZKOLENIA DLA 254 PRACOWNIKÓW 7 JST W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ w ramach projektu „E-administracja to łatwe-kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 30.12.2014 r., godz. 15.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_NR_4_2014-Dobrcz

ZO_NR_4_2014-Dobrcz-pliki edytowalne

ZO_Nr_4_2014_Dobrcz-protokół