Projekty z UE

08.09.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” w dniu 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – NAKŁO
1_Formularz rekrutacyjny – NAKŁO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – NAKŁO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.