Projekty z UE

13.10.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w dniu 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

29.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT
Jednocześnie informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca w ramach przyznanej puli środków na dotacje.

18.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

-Grudziądzkiego,
-m. Grudziądz,
-Chełmińskiego,

-Toruńskiego,
-Golubsko – Dobrzyńskiego,
-Rypińskiego.

Aktualny Regulamin rekrutacji:
0_Regulamin Rekrutacji z dnia 18.09.2017r. WĄBRZEŹNO

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

11.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – WĄBRZEŹNO
1_Formularz rekrutacyjny – WĄBRZEŹNO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – WĄBRZEŹNO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.