Projekty z UE

W związku ze zmianą terminu składania wniosków na konkurs informujemy, że deklaracje udziału JST mogą zgłaszać w trybie ciągłym do 29.04.2020r.

Serdecznie zapraszamy Samorządy z całej Polski do zgłaszania swoich jednostek do objęcia wsparciem w ramach projektów przygotowywanych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 14.02.2020r przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr POWER.02.18.00-IP.01-00-001/20.

Celem projektów „Dostępność Plus”! będzie:

  1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania
  2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej

Zaplanowane działania w ramach projektu odpowiadają na wymogi nałożone na podmioty publiczne w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (z  dnia 19 września 2019r)

Wsparcie oferowane dla samorządów jest w 100% sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja projektów zaplanowana jest w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2021.

Jeżeli reprezentowany przez Państwa Samorząd jest zainteresowany sfinansowaniem działań wynikających z wymogów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  to prosimy o odesłanie: Wstępnej deklaracji udziału w projekcie dla samorządów na adres e-mail: biuro@euroinnowacje.com

ZAPRASZAMY!