Projekty z UE

Szanowni Państwo – Samorządowcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2020r. MSWiA w Warszawie ogłosiło konkurs nr POWER.02.18.00i-IP.01-00-001/20 mający na celu wyłonienie projektów w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne POWER ukierunkowanych na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie dostępności Urzędów dla osób niepełnosprawnych „Dostępność Plus”:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11140,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html

MTD Consulting Marcin Król (Lider) z siedzibą w Poznaniu jako Beneficjent kilkunastu projektów realizowanych pod nadzorem MSWiA w Warszawie, w których pozyskano dofinansowanie o wartości ponad 25 mln zł dla 271 Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy ze Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich (Partner) dla Samorządów z województwa warmińsko-mazurskie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o rozważenie propozycji wzięcia udziału w bezpłatnym wsparciu oferowanym w ramach projektu. Jednocześnie informujemy, iż zakres zaplanowanych działań w projekcie jest w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odpowiada na wymogi nałożone na podmioty publiczne w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (z  dnia 19 września 2019r).

W efekcie realizacji projektu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego nastąpi:

  1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania
  2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej

Jeżeli reprezentowany przez Państwa Samorząd jest zainteresowany wstępnym sfinansowaniem działań wynikających z wymogów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  to:

Szczegółowych informacji udzielają: