Projekty z UE

19.06.2017r. Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 23 czerwca do 30 czerwca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w III kwartale 2017r:
Segment 5: Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta (Moduł 5)

Uwaga: W szkoleniach dla modułu 5 mogą wsiąść udział wszyscy pracownicy samorządowi (niezależnie od stanowiska), którzy nie brali udziału w poprzednich szkoleniach dla Segmentów 1,2,3,4.

do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Gminy w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2017rz dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Anna Kutkowska –Specjalista ds. współpracy z Partnerami tel: +48 52-364-80-34  e-mail: a.kutkowska@dobrcz.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Dobrcz
Załącznik 2 dla pracownika Dobrcz
Załącznik 3 Harmonogram szkoleń Dobrcz_17_05_2017

19.04.2017r. Rekrutacja dla grupy: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2017r:

Segment 1: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych (Moduł 1)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Gminy w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Anna Kutkowska –Specjalista ds. współpracy z Partnerami tel: +48 52-364-80-34  e-mail: a.kutkowska@dobrcz.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Dobrcz
Załącznik 2 dla pracownika Dobrcz
Załącznik 4 Harmonogram_19_04_2017_Dobrcz

23.02.2017r. Rekrutacja dla grupy: Kierownicy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 27 lutego 2017r  do 6 marca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w I kwartale 2017r:
Segment 3: pracownicy na stanowiskach kierowniczych (Moduł 3)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Gminy w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz w nieprzekraczalnym terminie 6 marca 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Anna Kutkowska –Specjalista ds. współpracy z Partnerami tel: +48 52-364-80-34  e-mail: a.kutkowska@dobrcz.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Dobrcz
Załącznik 2 dla pracownika Dobrcz
Załącznik 3 Regulamin rekrutacji Dobrcz
Załącznik 4_Harmonogram_Dobrcz

29.12.2016r. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Uprzejmie Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 9 stycznia 2017r  do 16 stycznia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w I kwartale 2017r:

  • Segment 2: pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje w regionie (Moduł 2)
  • Segment 4: pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu (Moduł 4)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:

  • Załącznik 1 dla pracodawcy
  • Załącznik 2 dla pracownika

do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Gminy w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz w nieprzekraczalnym terminie 16 stycznia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Anna Kutkowska –Specjalista ds. współpracy
z Partnerami tel: +48 52-364-80-34  e-mail:
a.kutkowska@dobrcz.pl

Do pobrania:
zalacznik-1-dla-pracodawcy-dobrcz
Zalacznik-2-dla-pracownika-dobrcz
Zalacznik-3-regulamin-rekrutacji-dobrcz
zalacznik-4-harmonogram-szkolen-dobrcz