Projekty z UE

Beneficjent: Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań
Tel/fax +48 61 639 49 60
e-mail biuro@euroinnowacje.com

Monika Klemke-Pitek – Kierownik projektu
tel. +48501365005
e-mail: monika.kp@euroinnowacje.com

Biuro Projektu reprezentujące 8 partnerów z JST województwa małopolskiego:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32 – 200 Miechów

Magdalena Walczak
Specjalista ds. współpracy z partnerami
Tel. +48 41 383 00 40 wew. 30
e-mail: mwalczak@miechow.eu

Partner projektu spoza JST: CWA S.A.

ul. Górecka 30
60-201 Poznań
tel. +48 61 661 32 42
e-mail: biuro@cwa.pl
www.cwa.pl