Projekty z UE

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Segment 4

Uprzejmie informujemy, że od  8 listopada 2018 r. do  15 listopada 2018 r. przeprowadzimy  proces rekrutacji uczestników projektu  dla Modułu 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu. Szkolenia odbędą się w terminie: 28.01 – 01.02.2019 r. Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

INFORMACJA O KONTYNUACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO – 23.04.2018.

Niniejszym zawiadamiamy, że kontynuujemy proces rekrutacji w Biurze Projektu w Miechowie.

W okresie od 23 kwietnia 2018 r.  do 30 kwietnia 2018 r. prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2018 r. dla modułów:

 1)       Moduł 3 – Segment 3- Pracownicy na stanowiskach kierowniczych

2)       Moduł 5 – Segment 5 – Pracownicy wg potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta.

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne.

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA i

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK i

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK_Seg_3 i 5 i

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie i

Harmonogram – małopolska_29.03.18-1

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od  23 lutego do  2 marca  2018 r. przeprowadzimy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych, które będą realizowane od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA-1

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK-1

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie-1

Załącznik 4_Harmonogram szkoleń

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

Magdalena Walczak
Specjalista ds. współpracy z partnerami
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32 – 200 Miechów
mwalczak@miechow.eu
Tel. +48 41 383 00 40 wew. 30