Projekty z UE

Uprzejmie informujemy, że od 11 lutego do 18 lutego 2019 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla wszystkich modułów. Szkolenia będą realizowane od marca  2019 r.

  • Moduł 1 – Segment 1- Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych
  • Moduł 2 – Segment 2 – Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie
  • Moduł 3 – Segment 3 – Pracownicy na stanowiskach kierowniczych
  • Moduł 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu
  • Moduł 5 – Segment 5 – Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1 Delegowanie pracownika do projektu PRACODAWCA

Załącznik 2a Zgłoszenie uczestnictwa do projektu PRACOWNIK

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji PRACOWNIK segment 1

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji PRACOWNIK segment 2

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji PRACOWNIK segment 3

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji PRACOWNIK segment 4

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji PRACOWNIK segment 5

Załącznik 3_Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie