Projekty z UE

LOKALNE BIURO PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5
40-048 Katowice

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik
Specjalista ds. rekrutacji i promocji w projekcie
Tel. +48 32 25 11 021
e.mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl 

BIURO PROJEKTU
Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail:  biuro@euroinnowacje.com