Projekty z UE

BIURO PROJEKTU:

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu,                                                                                                                                                                                                  ul. Katedralna 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          78 – 100 Kołobrzeg

ZESPÓŁ PROJEKTU:
Kierownik projektu – Lidia Kozłowska
Tel. 572 641 831
E-mail: l.kozlowska@euroinnowacje.com