Projekty z UE

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” została przedłużona do 30 września br.

Poniżej zamieszczamy aktualny regulamin:

1_Rownosciowy_Regulamin_Rekrutacji – 21.09.2020

—————————————————————————————

Uprzejmie informujemy, że od 1 września do 18 września 2020 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”.

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

1_Rownosciwy_Regulamin_Rekrutacji

2_Formularz_rekrutacyjny_UCZEN_8.6_KOŁOBRZEG_ZS nr 2

2a_Formularz_rekrutacyjny_UCZEN_8.6_KOŁOBRZEG_ZSH

3_Formularz_rekrutacyjny_NAUCZYCIEL_8.6_Kołobrzeg_ZS2

3a_Formularz_rekrutacyjny_NAUCZYCIEL_8.6_Kołobrzeg_ZSH

Umowa uczestnictwa w projekcie_ZS2

Umowa uczestnictwa w projekcie_ZSH

Stypendium:

1_Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej

2_Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej

3_Indywidualny plan rozwoju Ucznia

4_Karty oceny formalnej i merytorycznej

Stypendia Kołobrzeg – umowa przyznawania pomocy stypendialnej _ ZS nr 2

Stypendia Kołobrzeg – umowa przyznawania pomocy stypendialnej _ ZSH

 

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do ZGŁASZANIA SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!