PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_1_2015-Dobrcz 24.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym pt. Dostawa 7 sztuk serwerów wraz ze skonfigurowanym Serwerowym Systemem Operacyjnym do celów wdrożenia/modernizacji w 7 JST EZD w ramach Zadania 5 (Wdrożenie/modernizacja elektronicznego systemu zarządzania dokumentami w 7 JST) – projektu: „E-administracja to łatwe-kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 09.04.2015 r., godz. 15.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_Nr_1_2015-Dobrcz

ZO_Nr_1_2015-Dobrcz-pliki edytowalne