PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_2-Dobrcz 24.11.2014

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie USŁUGI WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ ZE STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI WRAZ Z OBSŁUGĄ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA 136 DNI SZKOLEŃ w ramach projektu „E-administracja to łatwe-kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 09.12.2014 r., godz. 15.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_Nr_2_2014_Dobrcz

ZO_Nr_2_2014_Dobrcz-pliki edytowalne

ZO_Nr_2-2014_Dobrcz-protokół