PROJEKTY Z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO_Nr_3 25.08.2014

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ IT ORAZ EGZAMINÓW EPP E-URZĘDNIK W RAMACH ZADANIA 2 – SZKOLENIA Z NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ IT W PROCESIE ŚWIADCZENIA E-USŁUG DLA 189 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z 5 JST  w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 09.09.2014 r.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami: Marcin Król – Prezes Zarządu, tel. 61 6394960, e-mail: ei@euroinnowacje.com

ZO_Nr_3_25_08_2014

ZO_Nr_3_25_08_2014-pliki edytowalne

ZO_Nr_3-protokół