Oferta

Oferujemy kompleksowe narzędzia wspierające kluczowe procesy zarządcze w JST: ocenę stopnia zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urzędy (Badanie Satysfakcji Klienta), okresową ocenę pracowników samorządowych (Badanie Kompetencji Kadr), przeprowadzenie konsultacji społecznych (Badanie Opinii Mieszkańców).

Narzędzia w sposób zautomatyzowany, bezpieczny i prosty wpierają procesy zarządcze JST, od zebrania niezbędnych danych, ich analizę i przetworzenie aż po dostarczenie gotowych wyników w formie wygenerowanych raportów.

Proponujemy 3 obszary wsparcia dla JST:

  1. Badanie Satysfakcji Klienta – pozwala na ocenę spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów przez pracowników Urzędu. Wyniki przeprowadzonej oceny umożliwią zainicjowanie procesu doskonalenia świadczonych usług przez Urząd. Narzędzie niezbędne w przypadku wdrożenia systemów zarządzania jakością (ISO, CAF) w Urzędzie. (przekierowanie na Portal JST).
  2. Badanie Kompetencji Kadr – pozwala na przeprowadzenie okresowej oceny pracowników samorządowych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. Wyniki przeprowadzonej oceny umożliwią zaplanowanie efektywnej polityki szkoleniowej dla zapewnienia kompetencji urzędników (przekierowanie na Portal JST).
  3. Badanie Opinii Mieszkańców – pozwala na konsultowanie ze społecznością lokalną wszelkich spraw, w której urząd chce poznać głosy mieszkańców. Zgodnie z prawem obowiązkowe obszary konsultacji dotyczą: uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany granic gminy lub utworzenia nowych dzielnic, programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi czy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wyniki przeprowadzonych konsultacji, umożliwią wypracowanie rozwiązań uwzględniających wybrane głosy mieszkańców ((przekierowanie na Portal JST).

Zapraszamy do współpracy: