Oferta

Oferujemy kompleksowe narzędzia wspierające kluczowe procesy zarządcze w JST: przeprowadzenie budżetu obywatelskiego (Budżet Obywatelski On-line), przeprowadzenie konsultacji społecznych (Konsultacje Społeczne On-line), ocenę stopnia zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urzędy (Badanie Satysfakcji Klienta On-line)

Narzędzia w sposób zautomatyzowany, bezpieczny i prosty wpierają procesy zarządcze JST, od zebrania niezbędnych danych, ich analizę i przetworzenie aż po dostarczenie gotowych wyników w formie wygenerowanych raportów.

Proponujemy 3 obszary wsparcia dla JST:

  1. Budżet Obywatelski – narzędzie pozwala na przeprowadzenie wszystkich etapów budżetu obywatelskiego w formie on-line, zaczynając od zgłaszania projektów bezpośrednio przez mieszkańców aż po ogłoszenie i prezentację wyników. Cały proces umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o wykorzystaniu środków publicznych.
  2. Konsultacje Społeczne – narzędzie pozwala na konsultowanie ze społecznością lokalną wszelkich spraw, w której urząd chce poznać głosy mieszkańców. Zgodnie z prawem obowiązkowe obszary konsultacji dotyczą: uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany granic gminy lub utworzenia nowych dzielnic, programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi czy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wyniki przeprowadzonych konsultacji, umożliwią wypracowanie rozwiązań uwzględniających wybrane głosy mieszkańców.
  3. Badanie Satysfakcji Klienta – pozwala na ocenę spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów przez pracowników Urzędu. Wyniki przeprowadzonej oceny umożliwią zainicjowanie procesu doskonalenia świadczonych usług przez Urząd. Narzędzie niezbędne w przypadku wdrożenia systemów zarządzania jakością (ISO, CAF) w Urzędzie.

Zapraszamy do współpracy: