Oferta

Oferujemy kompleksową usługę pozyskania środków unijnych i rozliczenia dotacji dla Państwa instytucji, od analizy potrzeb inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenia wniosku o dofinansowanie, aż po końcowe rozliczenie dotacji.

Proponujemy 6 kroków wsparcia:

  1. Przeprowadzenie analizy potrzeb klienta – w celu zaproponowania odpowiedniego źródła finansowania inwestycji prosimy o wypełnienie ankiety (pobierz: ankieta)
  2. Przedstawienie klientowi możliwości pozyskania dotacji – przygotujemy zestawienie najlepszych wariantów sfinansowania inwestycji z dostępnych funduszy unijnych (ogłoszonych i planowanych konkursów) w danym województwie i w Polsce.
  3. Podpisanie umowy z klientem – w celu napisania wniosku o dofinansowanie na dany konkurs (dotację) proponujemy podpisanie umowy o współpracę (pobierz: umowę).
  4. Napisanie wniosku o dofinansowanie projektu – sporządzimy wszystkie dokumenty aplikacyjne niezbędne dla pozyskania dotacji zgodnie z wymogami danego konkursu (np. wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności, analiza rynku).
  5. Reprezentowanie klienta przed właściwą instytucją – pomożemy w trakcie negocjacji z instytucją udzielającą wsparcia oraz przygotujemy całość dokumentów do podpisania umowy o dotację.
  6. Zarządzanie projektem i rozliczanie dotacji –wesprzemy Państwa na każdym kroku realizacji projektu i rozliczania dotacji (przekierowanie na Zarządzanie projektem).

Zapraszamy do współpracy: