Projekty z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 3o września 2015 r.

 

Liderem projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o., która realizuje działania w partnerstwie z 7 jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Dobrcz (Partner Wiodący), Gminą Białe Błota, Gminą Koronowo, Gminą Osielsko, Gminą Nowa Wieś Wielka, Gminą Kijewo Królewskie oraz Gminą Sicienko.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.