Projekty z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROMOCJA

Zadanie 1:

Promocja i upowszechnianie E-administracji

SZKOLENIA

Zadanie 2

Szkolenia dla 254 pracowników 7 JST w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w administracji

USŁUGI

Zadanie 3

Uruchomienie E-usług przez 7 JST na platformie e-PUAP

PROFIL ZAUFANY

Zadanie 4

Uruchomienie w 7 JST Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego.

WDROŻENIA

Zadanie 5

Wdrożenie i modernizacja elektronicznego systemu zarządzania dokumentami w 7 JST