Projekty z UE

BIURO PROJEKTU

1. BIURO PROJEKTU (BENEFICJENT)

MTD CONSULTING Marcin Król
ul. Naramowicka 154
61-619 Poznań

biuro@mtdconsulting.pl


2. REGIONALNE BIURA PROJEKTÓW (PARTNERZY PROJEKTU)

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

office@sgipw.wlkp.pl


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41D/3/2
65-021 Zielona Góra

biuro@lubuskiegminy.pl 


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Związek Gmin Województwa Warmińsko Mazurskiego
Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn pok. 337

zgwm@zgwm.pl