Projekty z UE

GRUPA DOCELOWA

1. 406 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: GMINY I POWIATY Z TERENU CAŁEJ POLSKI, z czego:

  • 406 JST objętych zostanie wsparciem w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców
  • 114 JST (minimum 25% wszystkich JST uczestniczących w projekcie) objętych zostanie wsparciem w zakresie modernizacji zarządzania nieruchomościami spełniającymi warunki udziału w projekcie:

2. 1710 PRACOWNIKÓW JST objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o prac. samorządowych (Dz. u. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm) oraz komunalnych osób prawnych, wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi, należący do jednego z poniższych Segmentów:

  • SEGMENT 1: 1425 os. (minimum 10% pracowników w każdej z 406 JST) – pracownicy wykonujący zadania z zakresu obsługi podatkowej przedsiębiorstw lub kadra zarządzająca JST
  • SEGMENT 2: 285 os. (minimym 10% pracowników w każdej z 114 JST) – pracownicy wykonujący zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami lub kadra zarządzająca JST