Projekty z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele projektu

  1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 5 JST
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych z 5 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych
  3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 5 urzędów JST za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP
  4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP