Projekty z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROMOCJA

Zadanie 1:

Działania promocyjne w jst z zakresu podniesienia świadomości obywateli oraz wzrostu wykorzystania e-usług

SZKOLENIA

Zadanie 2:

Szkolenia z nowoczesnych rozwiązań it w procesie świadczenia e-usług dla 189 pracowników samorządowych z JST

E-USŁUGI

Zadanie 3:

Wystawienie e-usług przez JST na platformie ePUAP

PROFIL ZAUFANY

Zadanie 4:

Otwarcie punktów potwierdzania profilu zaufanego w JST