Projekty z UE

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”.
UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 01.09.2016r.).

1_Regulamin_rekrutacji_uczestników

2_Formularz_rekrutacyjny

3_Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego

Wersja edytowalna Formularza rekrutacyjnego:

2_Formularz_rekrutacyjny-do_edycji

 

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.