Projekty z UE

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań́ uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno – komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie”

Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli rozpoczyna się 4.09.2017 r.

Aby wziąć w niej udział należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i wypełnić odpowiedni formularz rekrutacyjny.

Linki do dokumentów poniżej:

Uwaga! Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli trwa do 28.09.2017 r.

 

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek etc.