Projekty z UE

Uprzejmie informujemy, że od 3 czerwca do 10 czerwca 2019 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla wszystkich modułów. Szkolenia będą realizowane od września  2019 r.

  • Moduł 1 – Segment 1- Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych
  • Moduł 2 – Segment 2 – Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie
  • Moduł 3 – Segment 3 – Pracownicy na stanowiskach kierowniczych
  • Moduł 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu
  • Moduł 5 – Segment 5 – Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik-1_Delegowanie-pracownika-do-projektu_PRACODAWCA

Załącznik-2a_Zgloszenie-uczestnictwa-do-projektu_PRACOWNIK

Załącznik-2b_Ankieta-deficytów-kompetencji_PRACOWNIK-segment-1

Załącznik-2b_Ankieta-deficytów-kompetencji_PRACOWNIK-segment-2

Załącznik-2b_Ankieta-deficytów-kompetencji_PRACOWNIK-segment-3

Załącznik-2b-Ankieta-deficytów-kompetencji_PRACOWNIK-segment-4

Załącznik-2b-Ankieta-deficytów-kompetencji_PRACOWNIK-segment-5

Załącznik-3_Równościowy-regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie